Vogntoget ble umiddelbart ilagt bruksforbud etter kontrollen på Lullesletta i Skibotndalen fredag.

Kontrollørene fra Statens vegvesen avdekket at to av bremseskivene hadde store sprekker. De sprukne bremseskivene satt på samme aksling og gjorde kjøretøyet svært trafikkfarlig, ifølge vegvesenet.

I samme kontroll ble det skrevet ut to gebyr på 2000 kroner for mangelfull dekkutrustning og et dokumentgebyr for manglende vognkort.

Tilsammen 28 tunge kjøretøy ble undersøkt i kontrollen på E8.