Consto-sjefens garasje kan være ulovlig oppført

Garasjen som Hans Kristian Seterlund bygde i 2016 var ikke søknadspliktig. Nå kan det vise seg at den kanskje var det likevel, og er dermed oppført ulovlig.