Lover forhandlinger om byvekstavtale: – Jeg har ikke noe ønske om å trenere dette

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil starte forhandlinger om byvekstavtale med Tromsø i løpet av våren. Kristin Røymo er ikke beroliget.