Naboer raser mot byggeplaner - vil bli omringet av murblokker

NABOER: Stig Lægdene, Odd Henriksen, Eldbjørg Henriksen og Hanne Stenvaag er blant de sterkest berørte naboene. Foto: Ragnhild Gustad

NABOER: Stig Lægdene, Odd Henriksen, Eldbjørg Henriksen og Hanne Stenvaag er blant de sterkest berørte naboene. Foto: Ragnhild Gustad

Artikkelen er over 4 år gammel

- Det vi kanskje reagerer aller mest på er at TotalRenovering i sitt brev bevisst feilinformerer, villeder og utelater opplysninger

DEL

TotalRenovering har sendt ut varsel til naboene at de har planer om å bygge 54 leiligheter i området Storgata 162, 164, 166, 168, Seminargata 1 og Arbeidergata 2 og 4 i Tromsø. Området består i dag dels av parkeringsplass som skal bebygges, dels av ubebygd område, dels av gamle bygg som skal rives, blant annet Storgata 166 som er et hus fra 1860, og dels av bygg som skal renoveres og gis en enn takform. Tomtearealen er på 1500 kvadratmeter. Utbygger ønsker en utnyttelsesgrad på 70 prosent. Planene for området tillater en utnyttelsesgrad på 40 og 50 prosent.

- Det må bygges noe der. Det er vi for. Men ikke så høyt, ikke slike murhus i et område med små trehusbebyggelse, ikke så tett inn til nabogrensa og ikke så høy utnyttelsesgrad som det her legges opp til, sier Stig Lægdene, Hanne Stenvaag, Odd Henriksen og Eldbjørg Henriksen. De er noen av de sterkest berørte naboene.

Ut fra de tilsendte planene, vil de få en av murblokkene bare en meter fra sin tomtegrense. Utbyggerne har kjøpt opp de fleste eiendommene rundt dem, og de vil nærmest bli omringet av murblokker.

De sier at alle berørte naboer i eiendommene som ikke eies av utbyggerne, reagerer kraftig på byggeplanene de har fått tilsendt.

- Feilinformerer

- Det vi kanskje reagerer aller mest på er at TotalRenovering i sitt brev bevisst feilinformerer, villeder og utelater opplysninger om kommunes planverk i egen favør, sier Lægdene.

Naboene reagerer også på at de i en travel førjulstid bare får 14 dager på å svare på.  I praksis er det enda kortere frist, siden brevet er sendt rekommandert. Naboene synes også at en stor utbygger som TotalRenovering burde være nødt til å forholde seg til samme regelverk som andre som har bygd i området.

- Da vi bygde i 2001, holdt vi oss til de planene som forelå og bygde i tråd med trehusbebyggelsen. De samme reglene må gjelde for en stor utbygger. Hvis ikke, blir det forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, sier Lægdene.

Naboene mener kommunen ikke kan tillate så mange omfattende dispensasjoner og rivetillatelser som utbygger ønsker bare med en administrativ saksbehandling. Med et så stort og omfattende prosjekt, må det i stedet lages en reguleringsplan med full politisk behandling, mener de.

- Har ikke feilinformert

Ole Vidar Furnes i TotalRenovering mener de ikke har feilinformert.

- Det gjelder flere planer for området, og sentrumsplanen gjelder for deler av området. Det blir noen steder et spørsmål om vi skal bruke det som står i sentrumsplanen, eller i reguleringsplanen. Vi opplyser om hvilke planer som gjelder, og hvordan vi tolker disse planene, sier Furnes.

Når det gjelder anførselen om kort svarfrist i en travel førjulstid, sier Furnes at de har forholdt seg til hva lovgiver har sagt, at svarfristen skal være minst 14 dager.

- Har du kommentar til at naboene mener planene er så omfattende, at det burde vært laget ny reguleringsplan?

- Det kan være et utfall at kommunen velger det, sier Furnes.

Artikkeltags