Kommunen sa nei til dette. Ny utbygger vil ha høyere boligblokker

Nytt initiativ for utbygging av Aakre-eiendommen på vestsida av Tromsøya.