Dette dokumentet fra 50-tallet ga sterke begrensninger på bygging på Alfheim. Nå er det få som husker avtalen

Et skjøte som Nordlys har fått tilgang til viser at tomta som Alfheim stadion i dag står på, ble solgt til kommunen under forutsetning om at tomta ble brukt til idrettsformål.