- Vi må ha en politisk behandling av denne saka, og be styret i Tromsø havn sette en stopper for denne planen, sier Olsen.

Onsdag ble det kjent at den amerikanske marinen ønsker å bruke den nye havna på Tønsnes ved Tromsø. I følge Forsvaret skal amerikanerne nå på jevnlig basis bruke Tromsø til mannskapsbytte/hvile og proviantering.

- I dag gjør man dette ved Håkonsvern i Bergen. Nå ønsker amerikanerne å ha denne muligheten i Tromsø, nærmere det nordlige operasjonsområdet, sier pressetalsmann, kaptein Brynjar Stordal ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter i Bodø.

Han kan ikke si noe om hvor mange opphold det blir snakk om hvert år.

- Vi kommenterer aldri slike tall. Det jeg kan si er at besøkene i Tromsø vil erstatte tilsvarende havneopphold i Bergen. Det er ikke snakk om å øke det totale antallet anløp i norske havner, sier Stordal.

- Frykter Tromsø blir bombemål

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen (Rødt) ønsker å sette en stopper for planen.

 Jeg kommer til å ta saken opp i byrådet, og mener vi må sørge for at styret i Tromsø havn instruerer havnesjefen om å si nei til å inngå en slik avtale med amerikanske myndigheter. Denne saken har flere viktige og prinsippielle sider. For det første innebærer dette økt risiko for en atomulykke, og vi har ikke beredskap til å handtere en slik hendelse. Dernest er det slik at en jevnlig tilstedeværelse av amerikanske ubåter vil gjøre Tromsø til et russisk bombemål.

- Jeg synes forøvrig at det er et paradoks at man bygger ned den norske militære tilstedeværelsen i nord, samtidig som man skal legge til rette for mer amerikansk virksomhet i det samme området, sier Olsen.

En rekke offentlige etater er koblet inn i planen om å tilrettelegge for amerikanske ubåtanløp i Tromsø. I følge Forsvaret er Statens Strålevern, Fylkets beredskapssjef, Politiet, Tromsø havn, HV-16, Sjøforsvarets Hovedbase Håkonsvern med i arbeidet.

Pressetalsmann Brynjar Stordal understreker at dette primært er et kundeforhold mellom amerikanerne og Tromsø havn.

Skal bistå med vakt og sikring

- Forsvaret har ikke rekvirert kaiplass, eller gitt pålegg om å inngå en avtale. Vår rolle er å primært bistå med vakt og sikring i samarbeid med politiet. Hvert anløp skal klareres med norske myndigheter.

- Skal det bygges basefasiliteter for å understøtte denne operasjonen.

- Så langt jeg kjenner til foreligger det ikke slike planer, sier Stordal.

USA har 3 ulike klasser av atomdrevne angrepsubåter. (Los Angeles, Seawolf og Virginia) Fartøyene er drøyt 100 meter lange og har opptil 142 besetningsmedlemmer. Alle de tre ubåttypene er utstyrte med Tomahawk kryssermissiler, i tillegg til sjømålsmissiler av typen Harpoon, torpedoer og miner. Tomahawk-raketten kan utstyres med kjernefysiske stridshoder, men i 1990 satte amerikanerne på land alle sjøbaserte kjernefysiske mellomdistanseraketter. Offisiellt er det i dag kun de strategiske ubåtene, med langdistanseraketter, som fører atomvåpen.

Jakter på russiske ubåter

Rollen til angrepsubåtene som skal anløpe Tromsø er primært etteretningsvirksomhet i nordområdene. I en krigssituasjon vil de jakte på russiske undervannsubåter og overflatefartøyer. Angrepsubåtene bærer også krysseraketter som kan brukes mot mål på land.

Daglig leder for organisasjonen Nei til Atomvåpen, Frode Ersfjord mener Tromsøpolitikerne bør si nei til å leie ut havnefasiliteter til amerikanerne.

- Det man legger opp til her er en eskalering av ubåtvirksomheten i nordområdene. Mye av dette handler om atomvåpen. Selv om det offisiellt ikke skal være atomvåpen om bord på de aktuelle fartøyene bør Norge på eget initiativ forsikre seg om at de ikke fører slike våpen, sier Ersfjord