FOLK STOPPER: - Det har vært et artig prosjekt å jobbe med, og sosialt. For det legges jo merke til. Folk stopper her og tar kontakt med oss, forteller Barbara Vögele og Jos Kögeler.
Foto: Bengt Nielsen

Folk stopper og tar kontakt når de ser hva Jos og Barbara har i hagen. Snart er de ferdige med prosjektet

Den eldgamle og forfalne bykiosken stod bortgjemt i et skogholt i Tromsø. Så tok Jos (61) affære.
Publisert