Øksnes Entreprenør og Indira står sammen bak et nordnorsk signalbygg når de bygger STIMs nye hovedkvarter på Leknes i Lofoten.

Dette skriver selskapene i en pressemelding torsdag morgen.

Når STIM bygger sitt laboratorium for produksjon av bakteriofager på Leknes i Lofoten, er det med to nordnorske aktører på laget. Byggingen står Øksnes Entreprenør for, mens Narvik-selskapet Indira har prosjektledet prestisjeprosjektet.

For administrerende direktør i STIM, Jim-Roger Nordby, er byggestarten et fysisk bevis for et nytt kapittel i Lofoten-selskapets historie.

- For det første får vi endelig et hjem, etter 30 år i forskjellige kontorlokaler. I hovedkvarteret har vi lagt vekt på å gi de ansatte et godt arbeidsmiljø. Vi har valgt bort kontorlandskap og små cellekontorer. Det blir god plass til alle, og det tror vi er viktig for arbeidsmiljøet, sier Nordby, sier han i pressemeldingen.

"Bygget, som vil ramme 4.800 kvadratmeter, skal også inneholde fabrikken, som er den første av sitt slag i verden. Bakteriofager er et viktig våpen i kampen mot antibiotikaresistente bakterier, og får en viktig rolle og spille både for dyrehelse til sjøs, og potensielt også for mennesker."

Ifølge Terje Ingebrigtsen, som er daglig leder for Indira, er arbeidsformen et viktig premiss for å lykkes med et prosjekt som dette.

- Vi har fått tillit fra byggherren, helt fra idefase, til vi nå går over i byggingen. Det gir oss muligheten til å bruke den tverrfaglige kompetansen til INDIRA. Vi er byggherrens representant og ivaretar deres rolle fullt ut, sier Ingebrigtsen.

For administrerende direktør Stian Reinholdtsen i Øksnes Entreprenør er oppdraget en viktig tillitserklæring.

- Det er en viktig tillitserklæring for oss å få være med på å bygge et estetisk signalbygg midt i Lofoten. Dette er en bekreftelse på at det arbeidet vi har gjort, blant annet med Holmøy, gjør at andre aktører velger oss som samarbeidspartner, sier Reinholdtsen.

- Det betyr at den gjengen som står i frontlinjen hos oss året gjennom har levert så godt at vi får flere prestisjefulle oppdrag. Det er de som gjør at vi kan levere så godt som vi gjør, år etter år, sier Reinholdtsen.