– Tilbygget virker svært sjenerende for oss og er ikke omsøkt, meldte nabo. – Jeg startet i feil ende, det har jeg ingen problemer med å innrømme, svarer utbygger

Beboeren på Tromsøya erkjenner at ting gikk litt for fort for seg.