Når nybygget i Tromsø står ferdig, kommer taket til å vekke stor oppsikt

Bygget blir seks etasjer høyt og skal knyttes til andre bygg via underjordiske kulvert.