(Nord24)

Til VG melder Ap-leder Jonas Gahr Støre at innleid arbeidskraft i byggebransjen er så problematisk i Oslo-området, at de nå ønsker å forby praksisen.

– Dessverre ser vi ingen bedring i byggebransjen i Oslo-området; den negative utviklingen bare fortsetter. Derfor har vi kommet til at vi mener det er nødvendig med et forbud mot innleie, til vi får på plass et bedre lovverk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Innleid arbeidskraft gjennom bemanningsbyrå er velkjent også andre steder i landet. Derfor ønsker Arbeiderpartiet også å åpne for at dette ikke bare skal gjelde Oslo.

– Det gjelder først og fremst byggebransjen i Oslo-området, men vi har valgt å formulere oss åpent, fordi vi ser at bruken av innleie sprer seg til flere områder, sier Støre til avisa.

Går mot streik

Fellesforbundet i LO mener at et forbud er veien å gå.

– Bemanningsbransjen blir stadig større og dette er den eneste bransjen i Norge hvor ansatte ikke får betalt mellom to oppdrag. Det har ført til stor overkapasitet av folk som ikke ofte ikke har noe å gjøre, som da ofte tyr til det svarte arbeidsmarkedet, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet til VG.

I Oslo går det mot streik neste uke når LO og syv fagforeninger går ut i politisk streik 15. november for å protestere mot forholdene i byggebransjen.

Målet med streiken er å få til et forbud mot innleie i bransjen i Oslofjordområdet.

«Innleie er blitt et så stort innslag på byggeplassene at viktige samfunnshensyn står på spill. Vi vil ikke tilbake til et løsarbeidersamfunn der arbeidsfolk står med lua i handa», heter det i oppropet, ifølge VG.

Farlig på jobb

I en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har man undersøkt hvem og hvor mange det er som omkommer i året på norske bygg- og anleggsplasser. Den viser at en av tre som omkommer de siste fem årene har vært utenlandse statsborgere.

Siden 2009 har ni personer i året i gjennomsnitt omkommet på norske bygg- og anleggsplasser, skriver siste.no.