Byen er delt i to på grensa mellom Sverige og Finland: Korona-frykt i Karesuando etter dødsfall og korona-utbrudd