Byen er delt i to på grensa mellom Sverige og Finland: Korona-frykt i Karesuando etter dødsfall og korona-utbrudd

En død og ti smittet i byen som har rundt 300 innbyggere.