- Man skulle tro at folk var tunglært, men det er lov å bruke hodet

Bydrift fortviler over feil plassering av avfallsdunker.