– I fjor var det bare 13 prosent av dommeravhørene for hele regionen som ikke ble gjennomført her, forteller Ståle Luther.

Han er leder på Barnehuset, et mottak i helseregion Nord for barn, ungdom og psykisk utviklingshemmede voksne som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien.

Nå er det fem år siden oppstarten, og Luther er glad for at Barnehuset får flere og flere saker.

Jobber raskt

– Ja, det er bra bruken øker og at vi har et godt samarbeid med politiet, sier Luther, som skyter av jobben som gjøres i politidistriktet.

– De har mange saker med barn og unge, og de jobber raskt med etterforskningen. Det er veldig viktig, spesielt i denne typen saker, sier Luther.

Tida fra en sak kommer inn og til det gjennomføres dommeravhør av et barn er svært kritisk, forteller Luther.

Nære relasjoner

80 prosent av sakene de får inn handler om vold og overgrep i nære relasjoner og da er sjansene for at barnet enten blir manipulert i forkant av dommeravhør eller av andre grunner mistet motivasjonen til å fortelle om ting som har skjedd, stor.

– Vi har flere eksempler hvor det kommer fram i klartekst at slikt har skjedd, sier Luther.

Om barn er plassert i midlertidige beredskapshjem mens etterforskningen pågår, spiller savnet alltid inn.

– Det er helt naturlig, og skjer uansett hvor ille sakene er. Og da er det vanskeligere å fortelle om ting som har skjedd. Tidsfaktoren spiller naturligvis også inn i forhold til å huske detaljer. Barn og unge er veldig sårbare.

330 dommeravhør i fjor

I fjor gjennomførte de 330 dommeravhør på Barnehuset, og det ble gjort 89 medisinske undersøkelser. Selv om Luther skulle ønsket seg at antallet undersøkelser var høyere, er det i Tromsø og i Oslo at antallet medisinske undersøkelser i forhold til antall dommeravhør er høyest.

Før de åpnet var det barneavdelinga på UNN som sto for de medisinske undersøkelsene.

– Og de gjorde i underkant av ti i året. Så her har det skjedd en veldig stor endring. Det er bra, sier Luther.

De fleste dommeravhører blir gjort på Barnehuset i Tromsø. Men de reiser også ut for å gjøre avhør og oppfølging, der det trengs. I tillegg jobber de med at barna får god oppfølging hos det lokale hjelpeapparatet.

Da de startet opp var de fem ansatte. Nå er de blitt åtte, og om et år flytter de inn i den nye politistasjonen, men i den sivile delen.

– Det skal bli bra. Det har blitt trangt her vi er nå, selv om vi trives veldig godt, sier Luther.