For å hjelpe boligsituasjonen til nye studenter som kommer til Tromsø har Studentsamskipnaden nå endret på reglene sine.

Før kunne man bo i studentbolig i inntil sju år. Dette kuttes fra nå av ned til fem år og totalt må nå 200 studenter flytte ut av studentboligene sine på grunn av endringen.

Stor pågang

LES MER: Ikke nok penger til nye studentboliger

– Fem år er normert studietid, og vi gjør dette fordi pågangen for å få studentbolig har økt veldig de siste årene, sier styreleder Aleksander Helberg i Studentsamskipnaden i Tromsø.

Han legger ikke skjul på at det har vært en tøff avgjørelse å ta, men sier boligsituasjonen krever at dette gjøres.

Studentboliger er normalt også billigere enn på det ordinære leiemarkedet, så de som nå må ut tidligere enn de hadde regnet med kan møtye en tøffere tid.

Helberg fremhever at studentboliger er et knapphetsgode og ingen rettighet. Til nå har de som har fått tildelt bolig hatt en trygghet i at de er sikret husvære i inntil sju år.

Den tiden er forbi.

Lettere for nye, unge studenter

PLANLEGGER NYE BOLIGER: Dette kan løse en del av boligkrisa i Tromsø

I disse dager får 200 studenter beskjed om at de må ut av studentboligene sine i løpet av sommeren, for å gi plass til nye studenter.

– De som har bodd i Tromsø i mange år har langt bedre forutsetninger for å finne seg bolig på egen hånd enn unge studenter på 18–19 år som kommer helt ny til byen, sier Helberg.

Dette er en strukturell endring som vil få til dels store konsekvenser.

Men Studentsamskipnaden er tydelig på at de gjør dette for at det fortsatt skal være attraktivt å velge Tromsø som studieby.

De siste årene har det vært et veldig press på leiemarkedet, spesielt på høsten når innrykket av nye studenter kommer.

For å unngå at Tromsø får rykte på seg for å være en by det er «umulig» å finne seg sted å bo i, ser Studentsamskipnaden grunn til å gjøre denne endringen.

Mange ledige boplasser fra høsten

Til høsten kommer et nytt storinnrykk av studenter og Studentsamskipnaden jobber nå med forskjellige løsninger for hvor de kan innlosjere studenter. Med endringen i botiden vil de også ha mer enn dobbelt så mange ledige boliger enn hva som har vært tilfellet tidligere.

– Det vil hjelpe veldig på for de som er ny i byen, sier Helberg.

Han håper og tror at de som må ut av sine studentboligene tidligere enn før antatt har forståelse for avgjørelsen.

De vil også prioritere å gi studentboliger til studenter under 23 år i tiden framover.