Fredag lanserer Tromsø kommune- budsjettet for neste fireårsperiode, men allerede i dag kan de fortelle om en økt satsing på infastruktur.

Asfaltering, reinvesteringer, veisikkerhetstiltak og skoleveiprosjekter spiser over 100 millioner kroner av pengesekken.

– Det drypper vei- og infastrukturmidler på alle bydelene, men også distriktet, sier byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp).

Klargjør boligområde

Sammen med politisk rådgiver Tom Erik Forså (Frp) og medlem av byutviklingskomitéen, Tor Egil Sandnes (Frp) er Byavisa Tromsø med til Ærfuglveien på Langnes.

I dette området skal 30 millioner kroner investeres i årene fremover, og kommunepolitikerne har sagt seg villige til å gi en smakebit på det kommende kommunebudsjettet.

– Strekket fra Ørneveien til Heiloveien skal pusses opp for å bli en avlastningsåre for området. Store kommunale eiendommer nord for veien skal det bygges boliger på, og vi ønsker også å avlaste trafikken mot Hamna, sier Forså.

Boligprosjektet han sikter til heter Einerhaugen.

Sikrer skolevei

Videre oppover mot toppen av øya finner man nok en budsjettvinner.

Dramsveien forbi Ekrehagen skole skal også få et betydelig ansiktsløft.

– Dette er en skolevei, og har høyeste prioritering fra vår side, fortsetter Alvarstein.

Veistrekket på rundt 800 meter skal saneres, asfalteres og det skal legges fortau forbi skolen. Til sammen 13 millioner kroner skal brukes.

– Vi holder på med omfattende identifisering av trafikknutepunkt i kommunen som trenger utbedringer. I tillegg skytes penger som er til overs fra årets veiarbeid inn i nye prosjekter, sier byråden.

Stort etterslep

I løpet av 2013 er godt over 40 millioner kroner brukt på asfaltlegging, men kommunen er ikke ferdig med alt arbeidet.

– Veietterslepet i Tromsø er stort? Hva blir gjort til neste år?

– Ja, det er nok å ta av. Men årets veiprogram på 44 millioner kroner er faktisk historisk, og bydrift høster skryt for arbeidet sitt, svarer Sandnes.

Ansetter ikke

Det ferske kommunebudsjettet er ifølge Alvarstein på nærmere 4 milliarder kroner. 100 millioner kroner skal altså gå til infastruktur og samferdsel.

– Hvordan ser du på kommunebudsjettet 2014?

– Jeg mener det er overkommelig. Vi ligger bedre an enn fylket som må rasere sine tilbud. Tromsø kommune tok tidlig innover seg Troms Kraft-saken og gjorde tiltak. Men vi ønsker oss selvfølgelig mer å rutte med. Kommunen vil ikke ansette flere arbeidere fremover, og vi må nok jobbe smartere for samme pengesum, avslutter Alvarstein.

Rådgiveren forteller at mer informasjon kommer i slutten av uka.

– Vi kommer med flere detaljer på fredag under budsjettslippet, sier Forså.