I mai vedtok kommunestyret i Tromsø å kutte 1,4 millioner fra kulturbudsjettet. Deriblant fantes et driftstilskudd til ungdoms- og fritidsklubben Treffpunkt i Kroken.

Det likte bydelsrådet i Kroken og omegn (KOOB) svært dårlig. Femte desember i fjor sendte leder Svein-Erik Pettersen et brev til byråd for kultur, idrett og næring, Jonas Stein. Det har han ennå ikke fått svar på.

– Det er fortvilende. Vi skal gjøre en jobb som er basert på et samarbeid med kommune, men det blir komplisert når man føler at kommunen ikke ønsker å ha et slikt samarbeid, når de ikke engang svarer på brev, sier Pettersen.

– Kan ikke respektere dem

I brevet skriver Pettersen at bydelsrådet ikke kan respektere at Tromsø kommune ønsker å kutte driftsstøtten til Treffpunkt. Han betegner fritidshuset som et sted for litt eldre ungdom.

– Ved å legge det ned vil det være et miljø i kroken som mister et viktig tilbud. Konsekvensene for ungdommene som vanligvis har et lavterskeltilbud der, vet vi hva vil bli. De ungdommene forlater bydelen og trekker inn til sentrum.

– Dette har vært et sted man har oversikt over hvordan ungdommene har det. Det har vært et viktig forebyggende tiltak for ungdom. Både Natteravnene, Utevakta og politiet kan bekrefte det, sier Pettersen.

– Ikke en gøy prosess

Byråd Jonas Stein opplyser at kuttene skyldes etterdønningene av Troms Kraft-saken.

– 48 millioner kroner må spares inn på grunn av skandalen med Kraft og Kultur. Dette er et av innsparingstiltakene som må gjøres. Det er ingen som synes dette er en gøy prosess. Kommunen har vært nødt til å gjøre innsparelser på alle områder, sier Stein.

– Kroken har allerede en klubb, og nå etableres det ungdomsklubb på ...Tromstun også. Istedenfor å ha to ungdomsklubber i en bydel blir det nå ungdomsklubber i begge bydelene.

Begrunnelsen for at det har tatt tid å svare på brevet fra Pettersen er svært enkel, ifølge byråd Jonas Stein.

– Jeg har vært i pappaperm og på juleferie. Men for et par dager siden svarte jeg på brevet, og det er nok på vei til Pettersen nå.