Gruppe 11 er en samling unge kunstnere som ble uteksaminertfra kunstakademiet i Bergen i 2011. I sommer har fire av dem tilbrakt en uke på Kråkeslottet på Senja for å skape kunst sammen.

– Det har vært i forbindelse med Artijuli, som er en festival på Senja, sier kunstneren Hedvig Biong.

Gruppe 11 består av ni personer, men bare fire kunne være med til Senja på dette prosjektet.

– De andre fem har vært med i planleggingen, forklarer Biong.

Hele prosjektet har gått ut på at kunstnergruppa jobber sammen, og gjennom det forsøker å fjerne seg fra det individuelle, og skape et verk i fellesskap.

– Det har gått veldig bra. På Senja lagde vi et landartverk basert på materialer som alt fantes lokalt. Det ble til en skulptur på stranda som tar opp problematikk knyttet til eierskap av land, sier hun.

«Never mine»

Kunsten som gruppa har laget sammen ble til i løpet av festivaluka, og er basert på informasjon og materiale fra øya.

–Vi har også laget en veggtekst, blyanter og en installasjon, opplyser Biong.

Prosjektet har fått navnet Never mine.

– Det spiller på mange ting. Som sagt så handler det i utgangspunktet om eierskap, om hvordan det å eie land som man ikke trenger eller bruker, virker som et unødvendig og poengløst virke.

Det refererer også til en øy:

– Den mest direkte koblingen til eierskap samt tittlen «Never Mine» var en øy rett utenfor Kråkeslottet som vi ikke kunne få tilgang til, fordi den var i privat eie. Grunneieren ville ikke la oss flytte en eneste stein. sier hun.

Kurant

I dag stilles verket ut i Tromsø.

– Vi fikk tilgang til Kurant, og tenkte at vi da kunne vise det frem i Tromsø. Det gleder vi oss til!, sier Biong smilende.

– Hvordan har det vært å jobbe sammen?

– Ting tar lenger tid siden man skal bli enige, og alle skal kunne stå bak arbeidet. Og så må man finne en felles tematikk som alle interesserer seg for, svarer hun.