I forbindelse med planleggingen av en ny Kvaløya-forbindelse har det kommer inn innspill om å lage tunnel fra Kvaløya over til Tromsøya med tunnelutslag like nord for NAFs glattkjøringsbane.

Derfra har de også skissert inn en videre forbindelse på tvers av Tromsøya som koples på tunnelsystemet i Breivika.

Det er Hamna sør interesselag som har fått utarbeidet planene i samarbeid med Asplan Viak.

Nå er skissene sendt til Statens vegvesen. De er også sendt til Hamna-, Kvaløya- og Langnes bydelsråd.

- Et godt alternativ

- Det er den beste måten å løse de trafikale probelemene i Giæverbukta. Det vil lette veldig på trykket, sier Ørjan Sandberg.

Han er leder i Hamna bydelsråd og mener forslaget er veldig godt.

- Dette stiller jeg meg veldig bak.

- Bakgrunn for forslaget er at alle som bor i Hamna daglig opplever et nesten like stort framkommelighetsproblem i Giæverbukta, som det trafikk til/fra Kvaløya gjør, heter det i brevet til Statens vegvesen, og videre skriver de:

Etter åpning av K1 og Jekta storsenter har trafikkøkningen i Giæverbukta medført tildels store framkommelighetsproblemer i rushtiden, både for kollektiv- og personbiltrafikken. Vi tror derfor at det skisserte forslaget kan være et godt trafikalt og økonomisk alternativ, og som vil kunne være med å forbedre trafikkproblemene med køståing som Hamnabeboere og øybeboere på andre siden av Sandnessundet (Kvaløya, Ringvassøy, Reinøy, Vannøy, Vengsøy, etc.) opplever i dag.

Helt konkret foreslås det å bygge en ca. 2,0 km lang tunnel fra ei ny rundkjøring i Breivikatunnelen, tvers gjennom øya og som kommer ut like nord for NAF-banen. Ca. 100- 150 m før utkjøring på Langnes-siden anlegges ny rundkjøring og derfra bygges en ca, 3,0 km lang undersjøisk tunnel (T 10,5) til Kvaløya. I tilknytningspunkt med eksisterende veger foreslås dette løst med rundkjøringer. GS-vegen mot Hamna kan enten krysse i plan, el. den kan legges i kulvert under ny vegarm til tunnel.

Gunstig for IKEA

De første beregnningene går ut på at dette alternativet vil koste 500 millioner kroner. Samtidig ramses det opp en hel del grunner til hvorfor dette er et gunstig alternativ.

Det er relativt grunt i sundet så man ikke trenger bygge så veldig lang tunnel. I tillegg kommer man unna kryssene i Giæverbukta. Massene fra tunnelen kan brukes til å forlenge rullebanen like ved, man vil avlaste Tverrforbindelsen, bedre framkommeligheten til og fra flyplassen og ikke minst:

- IKEA vil kunne etableres på nordsiden av Ørnevegen, uten at det skaper særlig mer trafikk i Giæverbukta.