Hele forrige uke gjorde Rambøll Danmark en svært viktig kartlegging av havbunnen i Sandnessundet – og dataene de samler inn med å kjøre båt fram og tilbake over sundet skal danne grunnlaget for den videre prosessen.

Kartet til høyre viser hvilke «passasjer» de har kartlagt.

– Det er veldig kostbart, så derfor har vi måttet velge oss noen områder. Skulle Rambøll ha analysert hele Sandnessundet ville det blitt svært dyrt, sier prosjektleder Erik Ditlefsen Statens vegvesen.

Han er planprosjektleder for ny Tverrforbindelse og ny Kvaløyforbindelse og forteller at kartleggingen av disse områdene har kostet 650.000 kroner.

– Vi har fått samlet veldig gode data og har hatt gode arbeidsforhold med fint vær, forteller Fredrik Olsen fra Rambøll Danmark.

Fram og tilbake

Hele forrige uke jobbet de med kartleggingen som gjøres ved å kjøre fram og tilbake med båt med måleutstyr på slep.

De som har stått i kø på vei til eller fra jobb denne uka har kanskje lagt merke til fiskebåten som bedriver alt annet enn fiske ute på havet.

I lasterommet til Jim Hansens båt er det fritt for fisk for å gå plass til aggregat og sendeutstyr.

Det ligger tykke kabelkveiler rundt om og langt flere datamaskiner enn han er vant til.

– Nei, ellers bruker jeg å være ute på Malangsgrunnen å fiske, smiler Hansen, som denne uka har tatt jobben som medhjelper for geologene fra Danmark.

Til bunns

– I forbindelse med planjobben for ny Kvaløyforbindelse må vi vite mer om grunnforholdene. Og for å avgjøre om det skal være tunnel eller bru må vi undersøke Sandnessundet grundig. Dette er første steg der vi gjør akustiske undersøkelser, forklarer Erik Ditlefsen i Statens vegvesen.

Rambøll har jobbet med å finne ut hvor dypt det er fra havbunnen og til fjellgrunn flere steder i sundet.

– På den måten finner vi ut hvor dyp en eventuell tunnel blir.

LES MER: - Vi må avgjøre om det blir tunnel eller bru

– Tydelige grenser

Det er ventet at Rambølls rapport er ferdig i midten av mai.

– Og den blir lagt til grunn for videre veiplanlegging, sier Ditlefsen.

Geolog Elisabeth Rasmussen i Statens vegvesen forteller at en del av grunnforholdene er kartlagt før med grunnboringer, men ikke på langt nær så grundig som nå.

Hun har sett litt på det som er samlet inn og er fornøyd:

– Det er veldig tydelige grenser mellom løsmasser og fjell.

Tone Hammer er prosjektleder for Transportnett Tromsø og forteller at en ny Kvaløyforbindelse og Tverrforbindelse er de største delprosjektene som handler om en langt større helhet for å bedre trafikksituasjonen i Tromsø.

– Transportnett Tromsø omhandler ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya som skal planlegges. I tillegg skal vi utredet et bedre kollektivtilbud for Tromsø sentrum, det skal lages en gåstrategi og Sykkelbyen Tromsø blir også en del av Transportnett Tromsø, forteller hun.