13 gater i Tromsø på tilsammen tre kilometer har nå fått dette skiltet. Her kan syklistene legge turen mot kjøreretningen. Det gir mange en raskere vei til og fra jobb.

- Nå ville vel mange syklet mot kjøreretningen uansett?

- Det tør jeg ikke si høyt. Men det viktige er at de nå kan gjøre det med god samvittighet, sier Gjert-Henrik Vedeler, rådgiver for Sykkelbyen Tromsø.

Slipper omveier

Prosjektet skal legge til rette for mer bruk av sykkel i Tromsø, blant annet ved å lage et sammenhengende nettverk av sykkelveier.

Ved å la syklistene legge veien mot kjøreretningen slipper mange omveier.

- Vi har flere gater der syklistene må legge veien ned i parallelle gater for å komme lovlig frem. Denne skiltingen gir til sammen 3 kilometer hvor de nå kommer raskere frem, sier Vedeler.

Denne typen skilting er vanlig i flere større norske og europeiske byer. Skiltingen er gjort i samarbeid med politiet, som har vurdert trafikksikkerheten. Alle gatene har 30-sone, så farten er relativt lav.

- Men det trengs nok en tilvenningsfase. Vi ber både syklister og bilister være hensynsfulle og samarbeide i disse gatene, sier Vedeler.

Fartsgrense også for sykkel

Han minner om at 30-sone ikke bare gjelder for biler.

- Syklister må også overholde fartsgrensen.

Når snøen forsvinner lover Vedeler at det kommer til å vises at Tromsø blir sykkelby.

- Vi har mange prosjekter på gang.