I flere år har kommunen og en grunneier på Sydspissen kranglet. Nå ender saken med ekspropriasjon for å få ferdig gangveien rundt Sydspissen.

I 2011 sto første del av gangveien rundt Sydpsissen på Tromøya ferdig. I 2012 var det meningen av resten av gangveien skulle lages, men kommunen har ikke klatr å komme til enighet med en av grunneierne og derfor har hele prosessen stoppet opp.

Turveien er nå ferdig på begge sidene av tomta de ikke har klart å komme til enighet om.

Ifølge Fagsjef for areal og utbygging i Tromsø kommune, Marianne Knapp, har de prøvd i det lengste å komme til enighet med eieren.

Lang kamp

– Denne saken har vi holdt på med siden 2011, forteller Knapp. Nå ser hun ingen annen utvei enn å fremme sak for Byrådet på ekspropriasjon for å få ferdig turveien.

På begge sider av tomta er turveien ferdig, men i midten må man i dag tråkke igjennom krøttersti.

Grunneieren som nå har fått varsel om ekspropriasjon ønsker ikke å kommentere saken.

Han har fått frist til 24. mars med å enevtuelt komme med ande forhold som eventuelt skal tas opp i sakens anledning.

I brevet står det også «Når det gjelder 119/1934, som også omfattes av denne saken, bes det opplyst hvem som er rette mottaker av et varsel om ekspropriasjon for denne eiendommen.».

– Ja, denne saken dreier seg om to eiendommer og det er litt uklart hvem som er rette eier av den andre eiendommen, forklarer Knapp.

Alle de øvrige grunneierne har kommunen kommet til enighet med.

Godt besøkt

– Det er synd at turvegen ahr blitt stående uferdig. Det handler om at alle skal kunne komme seg fram, om man sitter i rullestol eller er på tur med barnevogn, sier Knapp.

Området rundt Sydpsissen er et populært turområe som er godt besøk både sommer og vinter.

Gangveien går helt fra Telegrafbukta og rundt Sydspissen og ender opp ved Lanes.