Flere selskaper har henvendt seg til kommunen med ønske om å leie tomt på den gamle fyllinga til Remiks.

Fram til i desember hadde Remiks returstasjon på den store plassen på nedsiden av veien av Troms Kraft. Men nå har de ryddet opp det som kunne ryddes mens det er vinter, og tomta står ubrukt og tom.

Det har mange fått med seg og flere selskaper har derfor forhørt seg om mulighetene å få leie arealer til blant annet lagring.

Men alle har fått avslag.

- Må rydde skikkelig opp

- Remiks må først få tryddet opp skikkelig. Det kan de ikke gjøre før snøen er borte, sier Marianne Knapp.

Hun er fagsjef for areal og utbygging i Tromsø kommune og forstår at tomta virker attraktiv, spesielt for bygg- og anleggsbransjen.

- Men vi må ha oversikt over hva som er hva før vi kan leie ut. Det er viktig at vi gjør dette riktig. Det har jo samlet seg opp en del forskejllige ting på tomta i løpet av tida den har vært brukt som returstasjon, sier hun.

Vil ta kontakt

Når Remiks er helt ferdig med sin del av jobben, kan det derimot bli aktuelt å leie ut i påvente av å finne ut hva tomta skal brukes til på lang sikt.

Det er et langt lerret å bleke, så i en periode kan det meget mulig være aktuelt å leie ut.

Men ikke riktig ennå.

- Vi vil komme tilbake til alle som har kontaktet oss når tomta er ferdig ryddet og kan brukes av andre, sier Knapp.