Antall busspassasjerer i Tromsø vokser. Det viser ferske tall per 1. desember. Økningen på buss i Tromsø er på 5,4 prosent sammenlignet med de 11 første månedene i fjor. Det betyr at 413.570 flere personer har kjørt buss i Tromsø hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Hvis man bare ser på november-måneden isolert sett, er busspassasjerveksten på 9,5 prosent i Tromsø.

- Dette er svært bra og i tråd med våre ambisjoner for utviklingen av kollektivtilbudet i Troms, sier Ivar B Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø, i en pressemelding.

Og for hurtigbåtruta Tromsø-Harstad er det vekst med 6018 passasjerer, en økning på 3,2 prosent. På Harstad-bussene er det en økning på 4,6 prosent.

- Dette er svært gode tall og viser at vi er på rett veg i utviklingen av kollektivtilbudet i Troms, sier Prestbakmo.