Kirsti Marie måtte plukke opp flere unger da bussen aldri kom: - Sjåførene vet ikke hvor den skal gå

Skoleungene måtte få privat skyss da bussen aldri kom.