Brannvesenet har rykket ut til en buss i Fr. Langes gate i Tromsø sentrum. Bussen har hatt en diesellekkasje.

Sjåføren oppdaget lekkasjen og stoppet bussen. Tide har satt inn ny buss, og passasjerene var raskt på vei videre.

Lekkasjen er liten. Brannvesenet har lagt ut flis for å tørke opp. Situasjonen er ikke til hinder for øvrig trafikk.