Gå til sidens hovedinnhold

Her er lekkasjene fra statsbudsjettet

Artikkelen er over 2 år gammel

Fasiten kommer mandag, men her er lekkasjene vi vet om så langt.

(Nord24)

Nettavisen: Mandag 8. oktober presenterer finansminister Siv Jensen (Frp) forslaget til stats- og nasjonalbudsjett for 2019.

Her er lekkasjene

Regjeringen ønsker å: 

... bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019. Det tilsvarer 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt) og er en økning på 2,5 milliarder fra 2018.

... øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent til 3,7 milliarder, samt bruke 391 millioner på Fornebubanen.

... bruke nær 1,9 milliarder kroner til skredsikring av riks- og fylkesveier. 

... øke bevilgningene til vedlikehold av riksveier med 400 millioner.

... bruke 400 millioner på å rense verdenshavene for plastavfall.

... bruke 181 millioner for å bekjempe barnefattigdom, hvorav 46 millioner til gratis kjernetid for 2-åringer i barnehage, 60 millioner til å styrke bostøtteordningen, 40 millioner til områdesatsing, 20 millioner til fritidsaktiviteter og 5 millioner til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening.

... bruke 70 millioner til kombinasjonsklasser, der innvandrerungdom kan ta både grunnopplæring og videregående skole samtidig. 

... bevilge 50 millioner til å kartlegge en stor havbunnsstruktur som går over delelinjen mot Russland.

... bruke 50 millioner kroner mer til de såkalte lærerspesialistene. 

... bruke 48 millioner til eldrereformen.

... bruke 4 millioner kroner på å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud».il tema eldre.

... videreføre årets ekstrabevilgning på 30 millioner for å få bukt med gjengproblemet i Oslo sør, samt 40 millioner i en pott for gjengbekjempelse, fordelt på 16 millioner til Oslo-politiet, 8 millioner til Kripos og Økokrim og 16 millioner til konfliktrådet.

... bevilge 17 millioner mer til kampen mot mobbing.

... bruke 16 millioner på videreutdanning av lærere i voksenopplæring av innvandrere.

... sette av 9 millioner til ivaretakelse av kontorer og kaserner knyttet til flytting av Luftforsvarets skolesenter (LSS) fra Kjevik til Værnes.

... bruke 9 millioner til å styrke kvaliteten og i kommunenes introduksjonsprogram.

... bruke 7,1 millioner kroner til opprettelsen av en folkehøyskole på Svalbard.

... sette av 6 millioner til rundt 600 nye stillinger som spesialistlærer.

... øke Forbrukertilsynets budsjett med 6 millioner øremerket blant annet tilsyn og oppfølging av merking av reklame hos bloggere og influensere.

... innføre en ordning slik at arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar.

... sette av 25 millioner kroner til å forsterke bruer på fylkesveiene. 

... sette av 535 millioner kroner ekstra til Heimevernet, Forsvaret og politiet.

Øker ikke bilavgiftene

Regjeringen kommer ikke til å øke bilavgiftene i neste års statsbudsjett.

– Det er riktig at Regjeringen legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på C02-utslipp målt etter nye regler (WLTP) til 2020, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til VG Nett. 

Kommentarer til denne saken