Daglig leder fjernet i selskapet han var med å starte. Fire andre ansatte sluttet

Eierne bak Budapest klinikken satser på en stor, nasjonal kjede og flytter ledelsen til Oslo.