Mandag denne uka ble det satt effektiv punktum for en langvarig forhandling om framtiden til Muségata 2.

- Vi hadde et møte tidligere denne uka der vi ble enige med kommunen om at det ikke var noe poeng å fortsette forhandlingene, bekrefter universitetsdirektør Jørgen Fossland overfor Nordlys.

I møtet ble det klart at partene sto for langt fra hverandre. I en e-post til Tromsø kommune oppsummerer universitetet hva de har tilbudt ved kjøp av bygget, som nå kommunen sier nei til.

  • å kjøpe Muségata 2 til den fastsatte taksten kommunen selv har fått utført
  • å påta seg alle kostnader for renovering av bygget
  • å dekke alle utgifter til fremtidig drift
  • å la dagens brukere bli værende i bygget på nåværende vilkår frem til renoveringen starter
  • å la Tromsø kunstforening v/Tromsø kommune leie deler av bygget etter at renoveringen er avsluttet og UiT har overtatt eierskapet

Underveis i forhandlingene med kommunen skal andre vilkår ha kommet på bordet. Blant annet at Tromsø kommune skulle eie 51 prosent av bygget, og UiT (Staten) 49 prosent i et sameie. Dette kunne ikke UiT-direktøren akseptere.

- Vi var begge enige om at vi ikke skulle bruke mer tid på dette nå, sier Fossland.

Har holdt til her i 40 år - nå frykter de å bli kastet på dør

Viktig historisk

UiT ønsket å kjøpe bygget for å knytte det sammen med de konkrete planene om et nytt universitetsmuseum på Mack-tomta.

- Vi mener vi både kunne ha fylt bygget med aktiviteter og innhold, og vi kunne bygge det gamle og det nye museet i sammenheng og utvikle parkområdet. I tillegg var vi opptatt av å redde bygget, det er et viktig bygg for Tromsø kommune og også for universitetet og vår historie.

Men vilkårene kunne ikke UiT møte. Kommunen har forelagt takster for bygningenes verdi. Underveis skal ordfører Wilhelmsen ha lagt fram forslag om å innhente ny takst. Fossland sier at dette kom opp muntlig på møtene.

Foreslo eierdeling

- Var dette spørsmålet om pris avgjørende for at det ble brudd i forhandlingene?

- Nei, det var jo flere ting vi ikke var enige om. Det var dels knyttet til takst. Men det var ikke slik at kommunen hadde en ny takst, men ordføreren mente det skulle foretas en ny takst, sier Fossland.

- For å påta oss alle kostnadene for oppussing, er det en forutsetning at vi eier bygget, men ordføreren vil ha en viss brøk av bygget.

- De foreslo et sameie med kommunen og staten?

- I forhandlingene har ordføreren foreslått at vi skulle eie 49 prosent og de 51 prosent.

- Og det var uaktuelt for UiT?

- Hvis vi skal påta oss kostnadene ved å pusse opp og ta ansvar for bygget, så må vi eie det. Det er to grunner til det. Staten kan ikke pusse opp et bygg, som staten ikke eier. Vi driver ikke med kommunale kulturtilbud. Det andre er at vi så for oss at det kunne bli en komplisert modell for å forvalte.

Strandet

Intensjonsavtalen om salg av Muségata 2 skulle opp til behandling i formannskapet i juni i 2019. Da var det to år siden kommunestyret vedtok å selge bygget, etter forslag fra kommunestyrerepresentant Øyvind Hilmarsen (H). Siden har det vært samtaler og forhandlinger mellom kommunen og UiT.

Nå har de altså strandet.