- Jeg har ikke sans for at politikere skal vie folk

Strid om hvem som skal kunne utføre borgerlige vielser i Tromsø.