Brutal inntektssvikt kan sette planlagt flyplassutvidelse i fare

Lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen forteller at koronaviruset rammer flyplassen i Tromsø hardt.