(Nordnorsk debatt)

Militærøvelsen Joint Viking har fått en svært dårlig start. Forsvaret gjorde mandag sitt beste for å skape inntrykk av at det som foregår ikke er et hasardspill med liv og helse. Men det kan være en PR-katastrofe for Forsvaret som er under utvikling fordi man er villig til å ta en helt ekstraordinær risiko.

Smitten øker fra dag til dag. Så langt har 63 utenlandske soldater fått påvist Covid 19-smitte ved ankomst i Nord-Norge. De smittede befinner seg i kommunene Målselv og Bardu, og er isolerte. Flere norske soldater er også smittet.

Bare så det er sagt: Jeg er tilhenger av et sterkt forsvar i nord. Og at de militære styrkene øver sammen med våre allierte, så ofte som mulig og i stort antall.

Men det er i en normalsituasjon. Det har vi ikke nå. Tidspunktet for å hente tusenvis at britiske og amerikanske soldater til Norge er helt feil. Fra et smittevernsfaglig ståsted er det uforståelig at man samler 7000 soldater fra en rekke land til øvelse akkurat nå. Helsedirektør Bjørn Guldvog er med rette bekymret.

Det hele er en provokasjon med tanke på oppofrelsene man nå gjør i Norge. Man stenger ikke dørene for hoteller og restaurantgjester og sender arbeidsfolk ut i ledighet, for deretter å åpne landet for militær importsmitte. Det blir ekstra ille når Erna Solberg mandag forlenget nedstengningen av utelivsbransjen og kulturliv.

Man gjør ikke situasjonen for sårbare barn enda verre ved å stenge ned idrett og undervisning, for deretter å åpne landet for militær importsmitte.

Argumentene mot står i kø: Det fremstår som hensynsløst mot sivilsamfunnet å ta inn tusenvis av soldater fra de to mest nedsmittede landene i Vesten til en øvelse som enkelt kunne utsettes eller avlyses.

Dette fremstår som en planlagt, uønsket importsmitte fra land med rødt nivå, skyhøyt smittetrykk og flere muterte virus i omløp.

Er virkelig ikke det norske Forsvaret fleksible nok til å kunne endre planer for øvelser i lys av en global pandemi - uten å måtte bidra til importsmitte? Det er i såfall dypt urovekkende.

Det siste året har vi gjennomført en stor dugnad for å skjerme det offentlig helsevesenet, spesielt sykehusene og førstelinjen, for å kunne ha beredskap ved større utbrudd. Hvorfor skal Forsvaret unntas fra dette nasjonale samfunnsansvaret?

Situasjonen har blitt ubehagelig. Fordi Forsvaret opptrer tonedøvt med velsignelse fra den norske Regjeringen. Er dette noe NATO, USA og Storbritannia har insistert på? I så fall burde Norge satt foten ned og vist at vi er herrer i eget hus midt i en enorm helsekrise der hensynet til egen befolkning veier tyngst.

I Troms og Nordland kommer folk nå til å møte utenlandske soldater på butikken og bensinstasjoner i sine lokalmiljøer. Det skaper frykt og angst.

Forsvaret sier selv at de må opprettholde øvelsesaktiviteten i en krisetid. Derfor må man samle tusener av mennesker for å bo sammen i telt, ute i felten. Man sier det handler om beredskap. Det sies at dette er en mulighet til å kunne øve militært på en smittesituasjon.

Dette er med respekt å melde, en meningsløs perspektivforskyvning.

Den siste store øvelsen ble avlyst i mars 2020, og det samme må skje nå. Forsvarets forsøk på brannslukking gjennom en pressekonferanse mandag morgen er alt annet enn beroligende.

Kommunikasjonen er vaklende, og åpenbart laget på et skrivebord, i et slags parallelt univers. Det man risikerer nå med å forsette ved å fortsette med tunnelsynet, er å svekke oppslutningen om Forsvaret på en helt unødvendig måte.

Utbyttet av øvelsen ser også ut til å være dårlig, slik forsvaret beskriver militær trening i karantener og kohorter med 40 personer. Det er ingen realistisk øvings-situasjon. Kan man virkelig forsvare et land i karantener og i kohorter?

Forsvaret må stoppe mens leken er god. I Norge følger vi alle nå føre-var prinsippet for å at samfunnet skal komme raskest mulig i gang. Og det skjer til en høy pris. Det samme må også gjelde de i uniform.

Bruk hodet. Det er ingen skam å snu. Avlys øvelsen, og send soldatene hjem.