Statens Vegvesen har lagt ut nye illustrasjonsbilder som viser hvordan den nye brua kommer til å ruve i terrenget når den står ferdig i 2019, skriver ifinnmark.no

- Vi kombinerer det fremste innen moderne teknologi, samtidig som vi tar vare på Tanelvas spesielle miljø og kultur, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark i en pressemelding.

Lysdesign

Brua bygges med såkalt 100-årsstandard, og skal ligge 100 meter oppstrøms fra dagens bru.

Med spennende lysdesign som kan programmeres til å veksle gjennom døgnet og året med ulike farger og effekter, vil den bli et landemerke ved Tanaelva, melder Joki, hvis etternavn for øvrig er det finske ordet for "elv".

Her er noen kalde fakta om stålbrua:

  • Brutårnet blir 95 meter høyt, og brua blir 14 meter bred med to fortau.
  • Totallengden blir 260 meter, og bruspennet 234 meter.
  • Bruspennet blir 14 meter lengre enn dagens, og blir den lengste i Øst-Finnmark
  • Bygges som skråstagsbru med assymetriske tårn som krysser hverandre i 70 meters høyde
  • Prislapp: 578 millioner kroner (inkludert  tilknytningsveger og gang- og sykkelveg)
  • Foreløpig har Stortinget bevilget 30 millioner kroner. Resten ventes i Nasjonal transportplan for 2018-2029

Starter i sommer

Vegvesenet satser på å klargjøre anleggsområdet på seinsommeren. Hovedkontrakten for bygging utlyses om kort tid, og byggingen vil ta tre år.

- Dette er noe lengre enn for tilsvarende byggeprosjekter, for å ta høyde for at vintrene i Tana kan være både lange og svært kalde. Stålarbeidet må nemlig foregå når det er frostfritt, melder Statens Vegvesen.

Målet er også at elvefisket i Tanaelva skal berøres minst mulig