Brua har sannsynligvis rast i løpet av dagen.

- Det vi fryktet skulle skje har skjedd, sier fylkesleder i miljøvernforbundet.

- Vi kommer til å politianmelde Saltal kommune. Vi advarte om at dette kom til å skje, men ingen reagerte, sier fylkesleder Børge Torbergsen i Norges Miljøvernforbund.

Det skal ha skjedd i løpet av dagen, fortsetter han. Saltdalselva er et vernet og anadromt vassdrag. Det er ei kjent lakselv.

Avisa Nordland skrev om brua på Russånes som var i fare for å rase allerede i vår.

Da etterlyste miljøvernforbundet handling fra kommunen. Kommunen påpekte at det var en privateid bru, mens grunneier mente det var Statens vegvesen som var eier av brua. Vegvesenet mente på sin side at brua var privateid.

Befaring

Avisa Nordland snakket med byggesaksbehandler Kjetil Stranda i Saltdal kommune i april. Da poengterte han at kommunen kan gripe inn i slike saker uavhengig av hvem eieren er.

– Saltdal kommune kan, enten etter melding eller på eget initiativ, dra på befaring og ved behov gjøre et vedtak på at brua skal rives, sa Stranda da.

Det ble ikke gjort.

- Det er tragisk at ting bare blir fortiet og dratt ut i tid. Dette kunne vært unngått, sier Torbergsen.

Uansett hvem som er eier av brua mener fylkeslederen det er Saltdal kommune som er ansvarlig, og at de bør ta merkostnadene dette fører med seg.

- De var klar over situasjonen og de burde handlet før katastrofen var et faktum, sier han opprørt.

Brua raste ned i Saltdalselva en gang i løpet av mandag, og Torbergsen fikk beskjed om tragedien fra vitner.

- Nå ligger det kreosotpåler, vaiere og masse annet skrot i et vernet lakseførende vassdrag. Det er rett og slett tragisk , sier han.

Dramatikk

Ordfører Rune Berg (Sp) i Saltdal kommune understreker dramatikken i at brua raste.

- Nå ligger den i elva som et seil. Og det er dramatisk. Vaierne er stramme. Smeller de av, kan det skje saker og ting, sier Berg til an.no.

Rune Berg sier at han fikk plutselig fikk beskjed om den sammenraste brua mandag.

- Det må ha skjedd i løpet av det siste døgnet, sier han.

Rune Berg hevder at det er uklare eierforhold rundt brua.

- Det er sannsynligvis grunneierne som eier den, sier han.

Anmeldelse

- Miljøvernforbundet sier de vil anmelde kommunen. Hva er din kommentar til det?

- Jeg registrerer det. Men jeg kan ikke kommentere forhold som er uavklart. Og det er altså meget mulig det er grunneierne som har bygd den. At kommunen har eierforhold, har vi ikke funnet dokumentasjon på.

Ordføreren sier videre at han har varslet NVE og bedt den administrative ledelsen i Saltdal kommune om å se på saken umiddelbart.

- Den kan ikke ligge slik den gjør, sier han.

Saltdal kommune hadde mandag kveld ikke varslet politiet.

Politiet i Salten opplyser at de ikke kjente til saken da an.no tok kontakt.

Grunneier Evelyn Kristensen har blitt informert om at brua har rast i elva, men bedyrer fortsatt at den ikke er hennes eiendom.

- Jeg har vært i kontakt med kommunen for å prøve å få avklart dette, men vi har ikke kommet til noen enighet rundt hvem som er eier av brua , sier hun.