Sandøya i Tromsø har siden torsdag morgen hatt driftsforstyrrelser. Det melder nettselskapet Arva på sin strømstansportal.

Totalt er 21 kunder berørt i Mjølvik.

Årsaken er feil på en sjøkabel fra Engvik på Rebbenesøy.

- Aggregatdrift vurderes nå. Reparasjon av kabel planlegges, men dette vil ta tid å organisere. Rettetid er usikker melder Arva.