Næringsminister Monica Mæland (H) skal få undersøkt mulighetene for bredbånd i nordområdene.

Det skal skje gjennom en konsekvensutredning. Mæland peker på at dagens kommunikasjonssystemer har begrenset kapasitet og dekning i områdene over 75 grader nord.

Hun peker på at aktørene som opererer i nordområdene, trenger stabile løsninger som kan håndtere store datamengder.

– 80 prosent av skipstrafikken i Arktis foregår i norske farvann. Dette er noen av verdens mest krevende områder å oppholde seg i. God bredbåndsdekning er viktig for all aktivitet som drives her, sier næringsministeren.

Bredbåndsdekning kan være av interesse for Forsvaret, olje- og gassektoren, forskning og miljø- og klimaovervåking i nord.

Forsvaret testet i mai satellittbasert bredbånd på 82 grader nord. Testene, som ble gjort nord for Svalbard var vellykket. Ved bruk av flere satellitter kan man få dekning i dette området hele døgnet.