Her vil de bygge ut bredbånd: - Vi har et stykke igjen, men vi er på vei

Flere steder i fylket mangler det fortsatt høykapasitets bredbånd. Nå er prioriteringslista klar