Tallene fra Tromsø kommune denne mandagen viser at totalt 187 personer fikk påvist koronasmitte i løpet av helgen som nettopp var.

– Det ser ut som det er en økning. Ser man tallene over uka, så ser det ut som tendensen er klart stigende. Det er dessverre ikke overraskende. Det var slik vi forventet det kom til å gå, sier Trond Brattland og slår fast:

– Vi har åpenbart fått et mer smittsomt virus. Selv nedsteningen vi har har ikke klart å forhindre den spredningen. Vi må nok anta at vi kommer til å få økende tall i neste uke, at vi står ovenfor en bølge.

– Hvor farlig er den bølgen?

– For de fleste er det ikke så farlig. Det ser ut som det blir mildere symptomer. Nå spesielt ser det ut som det er færre som blir alvorlig syk. Nå er befolkningen i stor grad godt beskyttet gjennom vaksineringen og gjennomgått sykdom for mange, sier Trond Brattland.

Spent på effekten

Kommuneoverlegen er samtidig spent på hvordan en periode med økt smitte med trolig færre alvorlige sykdomsforeløpig kan slå ut på arbeidsplasser og ikke minst i helsetjenesten:

– Spenningen er om vi kan stå ovenfor en periode med økt behov for helsetjenester og folk som blir hjemme med sykdom og i karantene. Det blir interessant å se hvor godt ressursene strekker til for å kunne gi helsehjelp.

I dag er det én person innlagt på UNN med koronasmitte som årsak bak innleggelsen.

– En smitteøkning går et par uker før man ser effekten på sykehusinnleggelser. Mest sannsynlig vil det tallet øke, sier Brattland.

Før han trekker frem et annet potensielt positivt moment, sammenlignet med situasjoner man har stått i tidligere i pandemien.

– Et spørsmål er hvor mange av de som blir innlagte blir veldig syke. Det er der man ser andre steder at en mindre andel av de som blir innlagte på sykehus trenger intensivbehandling. Det har mye å si for kapasiteten på sykehuset.


Ikke bekymret for lettelser

Fredag 14. januar opphører de nasjonale tiltakene som ble innført før jul og som da har vart i én måned.

Trond Brattland er ikke urolig for timingen for lettelsene opp mot smitteøkningen i Tromsø.

– Vi har litt å gå på, fordi sykehuset har såpass lite smitte inne, når vi nå starter denne bølgen. Dette er en del av pandemiens gang, sier han og utdyper:

– Vi har fått et virus som har blitt snillere og mer smittsomt. Vi skal også leve med dette viruset etterhvert. Vi anbefaler selvfølgelig folk med underliggende sykdommer å ta den tredje dosen, for å ha mest mulig beskyttelse innabords.

– Utfordrende

Øivind Benjaminsen er fagleder ved koronasenteret i Tromsø og håndterer den daglige smittesporingen i byen. Etter en liten pause i høst, da man nedskalerte smittesporingen til et minimum, er man nå igjen i gang med ofmattende og ressurskrevende oppfølging av smittede.

Med 187 smittetilfeller i helga er det kun de smittede selv som nå blir kontaktet per telefon. De blir igjen bedt om å ta kontakt med sine egne nærkontakter.

– Arbeidet er utfordrende. Vi jobber nå med å se på hvordan vi kan ha enda mer digitale løsninger for å kartlegge smitte.

– Befolkningen må ta mer ansvar i egen sporing framover.