Brannvesenet rykker ofte ut til falsk alarm. Det koster samfunnet dyrt

I 2019 ble 235 utrykninger til brannvesenet i Tromsø avbrutt på grunn av falsk alarm. Varabrannsjef, Terje Christiansen, mener det er svært uheldig.