Tromsø brann og redning rykket torsdag ut til det gamle Nordlys-kvartalet etter melding om røyklukt.

Røyklukta skal ha blitt kjent opp i etasjene i bygget.

- Det er ingen alvorlige greier. Det er sannsynligvis oppvarmingssystemet i bygget hvor det er gått en ventil, som så det er varmtvann som har utløst alarmen, sier utrykningsleder Morten Gulstad i Tromsø Brann og redning.