Troms politidistrikt har fått melding om et branntilløp på undersiden av en lastebil under kjøring i Tromsø. Bilen har nå stanset i Holtvegen. Det skal ikke være røyk eller åpne flammer. Nødetatene er på stedet.

I følge politiet skal det være snakk om røykutvikling i forbindelse med varmgang i en hydraulikkpumpe på en eldre lastebil som ikke har vært i bruk på en stund. Saken forfølges ikke videre.