- Det smalt skikkelig. Hele bygget rista

Naboer takker vindretningen for at det ikke gikk verre i brannen på Hansnes.