Natt til onsdag hadde Statens vegvesen tungtransportkontroll på E6 i Nordkjosbotn. Totalt ble 32 tungbiler kontrollert.

Én fører anmeldes etter kontrollen, da det ble avdekket at vedkommende ikke hadde yrkessjåførkompetanse for godstransport. Kjøreforbud ble ilagt.

I tillegg ble det utstedt en bot på 2000 kroner til en annen fører. Her var dekkene under det lovlige minimum, opplyser utekontrollen hos vegvesenet.

Flere andre tungbiler hadde dekk som nærmet seg undermål for det som er tillatt.

I tillegg fikk flere påpakning for mangelfulle lys. Ytterligere én sjåfør fikk refs i kontrollen. Vedkommende hadde ikke sikret lasten godt nok og fikk med seg en skriftlig advarsel på turen videre.