Gå til sidens hovedinnhold

Bomskudd av UiT

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Nordnorsk debatt)

Fredag arrangerte Heimevernet "uniform på jobben-dagen" over hele landet, for å synliggjøre for Norge hva HV er og hvilke personer som utgjør Heimevernet.

Men UiT-studenten Andreas Bringsjord fikk ikke lov til å stille i HV-uniformen.

Forklaringen han fikk fra personal- og organisasjonsdirektør Odd Arne Paulsen var at Universitetet «ikke ønsker flere uniformerte personer på campusene enn strengt nødvendig. Det har vært diskutert i universitetsledelsen i dag og holdningen er at vi ikke ønsker å åpne for dette».

Universitetsledelsen forklarer at «vi har en del studenter og ansatte som kommer fra land hvor forholdet til militært og uniformert personell er annerledes enn hos oss».

Her kan det se ut som redselen for å krenke eller støte har nådd nye høyder i Tromsø. Det fremstår som høyst besynderlig at en statlig institusjon, til og med den viktigste i hele Nord-Norge, ser ut til å ha berøringsangst med de som skal forsvare landet i tilfelle militær konflikt.

Hvis noen skulle føle seg støtt, burde ledelsen ved UiT brukt tid på å forklare studenter og ansatte det åpenbare. At når man ser en militær uniform på campus eller et annet sted i landet for den saks skyld, så er det ikke et statskupp på gang. Men et konkret uttrykk for det vi setter høyest i Norge – demokratiet. Som Forsvaret vårt er garantister for å verne om.

Det er paradoksalt at Heimevernets folk fikk stille i sine militære uniformer på sin jobb i barnehager. Og at det ikke har kommet noen rapporter om skremte barn. Samtidig var det altså behov for å forebygge slik at voksne studenter i Tromsø skulle slippe synet.

Denne saken sender særdeles merkelige signaler fra UiT. Her vil det være på sin plass med en rask avklaring fra rektor Anne Husebekk. Vi håper UiT kan anerkjenne at Heimevernets oppgave også er å hjelpe studenter og ansatte i Breivika, i tillegg til oss andre hvis det oppstår en krise.

Å avvise uniformen på universitets område fremstår også som merkelig sett i lys av at UiT nylig har inngått flere avtaler med Forsvaret. UiT har blant annet forpliktet seg til å bidra i arbeidet med å revitalisere totalforsvaret i Norge. I tillegg skal UiT drive idrettsutdanning av soldater og offiserer.

For alle disse gjelder det fra nå av å huske en ting; at de for all del ikke må komme i uniform til undervisningen. Noen ved universitetet kan bli skremt.

Kommentarer til denne saken