Tromsøs bomring utsatt: - Det blir ikke en eneste bom verken i 2019 eller 2020

Regjeringas bompengeforlik setter en effektiv stopper for planene om en bomring i Tromsø.