Sysselmannen på Svalbard har besluttet å evakuere bygningene på oversiden av veien i Nybyen som følge av snøskredfare. Mellom 25 og 40 personer evakueres.

Det blir også innført oppholds- og ferdselsforbud i området, opplyser Sysselmannen. Evakueringen må være gjennomført innen klokken 8 lørdag morgen.

Det er lokalstyret som tar seg av evakueringen, så vakthavende sysselmannsførstebetjent Taina Maria Bjørkås har ikke oversikt over det nøyaktige antallet personer som blir evakuert.

– Det er 25 personer som helt sikkert evakueres, men det er trolig flere. Så et sted mellom 25 og 40, sier hun til NTB.

Noen av bygningene som evakueres, er studentboliger, men noen av studentene er på tur og blir etter planen borte til søndag, opplyser Bjørkås.

Faregraden for snøskred er på 3, som betyr at det er betydelig fare. Det er første gang denne vinteren at det gjennomføres evakuering på Svalbard, opplyser Bjørkås.

Det er ventet sterk sørøstlig vind og snø lørdag og søndag. I tillegg ligger det en del snø i fjellsidene. Det kan blant annet være fare for skavlnedfall som kan utløse større skred som kan nå bygningene som ligger på østsiden av veien i Nybyen. Det kan også oppstå skred i fjellsiden.

Sysselmannen innfører også oppholds- og ferdselsforbud i et område på oversiden av bebyggelsen i Lia. Flere scooterløyper stenges som følge av forbudet.