Riksantikvaren har nå fattet vedtak om å frede Kirsten Sand-huset. Bolighuset har stått i Mellomvegen siden 1953, og skal nå bevares for framtida. Det føyer seg dermed inn i den eksklusive rekka litt over 30 andre fredede tromsøbygg. 

«Formålet med fredningen etter §15 er å bevare Mellomvegen 130, som et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig og sjeldent eksempel på etterkrigstidens boligarkitektur, gjenreisingshuset, utformet av arkitekt Kirsten Sand,» er begrunnelsen i fredningsvedtaket.

Huset er nemlig kjent for å være forut sin tid, da Sand tegnet det med hensyn til «vanlige familier» som ikke hadde råd til hushjelp. Med billige materialer og åpen planløsning, skulle boligen stå som eksempel for familier med normal inntekt, der husmoren også skulle være en del av familien - også mens hun gjorde gjøremål på kjøkken eller vaskerom.

Kan ikke rives

Fredningen innebærer at huset hverken kan rives eller endres, og rominndelingen vil også bevares. I tillegg vil blant annet fast inventar bevares som en integrert del av interiøret.

I dag eies boligen av Elin Aina Amundsen og søsteren Britt Karin Melsbøe, som overtok huset etter Sands død i 1996. Hun ble 101 år gammel.

- Jeg husker da det sto ferdig at det satt ei jente på trappa som tok 50 øre titten for de som ville inn for å se, fortalte Amundsen til Nordlys i fjor.

Første kvinnelige arkitekt

I fredningsvedtaket legges det også vekt på å ivareta husets personalhistorie, gitt Sands bakgrunn. Hun var landets første kvinnelige arkitekt med norsk utdannelse, som hun tok ved Norges Tekniske Høgskole (NTH). Hun spilte også en stor rolle i gjenreisningsarbeidet av Nord-Norge etter andre verdenskrig.

Før hun ble distriktsarkitekt gjennomførte hun blant annet en boligundersøkelse blant evakuerte, etter at hun flyttet nordover i 1945.

I Tromsø er Sand også kjent som musikklærer og Musikkskolens mor. Hun holdt sitt musikalske virke gående til hun var 93, og fortsatt arrangeres Kirsten Sand-kurset for barn og unge i regi av Kulturskolen.