Dette stuntet skal få fart på et tregere boligmarked i Tromsø

Hele 80 visninger ble arrangert på én dag. Mor og datter – Herdis og Laila – vil bo nær hverandre og er på jakt etter hver sin leilighet på Workinntoppen.