Sprinkleranlegg redder liv

Takket være en ny byggteknisk forskrift er sprinkleranlegg nå å se i alle boligblokker bygget etter 2010.

Takket være en ny byggteknisk forskrift er sprinkleranlegg nå å se i alle boligblokker bygget etter 2010. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Ikke noe annet brannsikringstiltak i bygninger har høyere pålitelighet enn sprinkleranlegg.

DEL

(Siste) Over 100 års erfaring fra hele verden viser at 97 prosent av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er installert.

Det er aldri registrert omkomne i brann i sprinklede bygg i Norge.

Ifølge en ny byggteknisk forskrift skal alle boligblokker bygget etter 2010, ha sprinkleranlegg.

Anlegget skal gi beboere ekstra tid til å komme seg ut dersom en brann oppstår i bygget og vil i de fleste tilfeller også slokke brannen. Totalt var 575.000 sprinklerhoder installert i Norge i 2011.

Men kravet om automatiske slokkeanlegg i helseinstitusjoner, overnattingssteder og boligblokker gjelder bare bygg oppført fra og med 2010.

Nå viser eksperter til at spinkleranlegg sikrer både mennesker og verdier og derfor burde vært installerert generelt.

– En klar fordel ved sprinkleranlegg er at branner slokkes i en tidlig fase, sier risikoingeniør Olav Kjærland i KLP.

– Dette medfører at skadene blir små, og at virksomheten som regel kan fortsette etter kort tid. Sprinkleranlegget løses raskt ut ved varmeutvikling, og de fleste branner slokkes med kun tre sprinklerhoder. Det er helt sikkert at sprinkleranlegg har redusert antall store branner.

I praksis betyr de nye kravene fra 2010 at boligbygninger med mer enn to etasjer og heis, må ha automatisk slokkeanlegg.

I bygninger der det bor personer med nedsatt evne til å komme seg ut i en brannsituasjon, som i omsorgsboliger og universelt utformede bygg, vil et boligsprinkleranlegg være livreddende.

Brannen vil holdes i sjakk eller slokkes inntil brannvesen eller andre kan hjelpe disse personene ut.

Omsorgsboliger og boliger med universell utforming som ikke har mer enn to etasjer, eller sykehjem som er bygget før 2010, har ikke automatisk sprinkleranlegg.

– Men kommunene bør vurdere brannsikkerhetsnivået for eksisterende sykehjem og andre bygninger hvor det bor personer med nedsatt evne til å redde seg selv, Kjærland.

– Dersom konklusjonen av en slik vurdering er at brannsikkerhetsnivået ikke tilfredsstiller dagens krav, bør kommunen lage en plan for oppgradering av eksisterende sykehjem, hvor sprinkling trolig vil være et aktuelt tiltak. (ANB)

Artikkeltags